In de herfst van 2022 vertrekt Marga Nieuwenhuijse als directeur-bestuurder van Omega. Na 33 jaar vindt zij zelf de tijd aangebroken om het stokje over te dragen aan een opvolger. Wel blijft Marga nog onderzoeker bij het Amsterdam UMC.

Natuurlijk laten we Marga niet zo maar vertrekken! Voor haar externe relaties organiseren we een receptie op donderdag 22 september. Diezelfde dag vindt ook, samen met het Amsterdam UMC, een symposium plaats. Op zaterdag 1 oktober organiseren we een feestelijke dag voor ouders, collega’s en kinderen. Meer informatie volgt en is te verkrijgen bij Gerard Nijssen, g.nijssen@stichtingomega.nl.

De werving van Marga’s opvolger is in handen van Avident. Bij de selectie worden ouders en medewerkers betrokken. Benoeming geschiedt door de raad van toezicht van Omega.