1. Wat doen wij voor de deelnemer en voor u?

Wat wij voor de deelnemer gaan doen, hangt af van wat deze nodig heeft. Wat dat precies is, bespreken wij met u. Tijdens dat gesprek gaat het bijvoorbeeld over:

  • welke doelen we willen bereiken en hoe we dat proberen te doen;
  • welke zorgverleners daaraan een bijdrage kunnen leveren;
  • of familieleden, vrienden en kennissen daarbij kunnen helpen.

De afspraken die we maken  schrijven we op in het ondersteuningsplan (OP).

Minstens twee keer per jaar bespreken we met u of het OP aangepast moet worden.

 

  1. Het dossier en de privacy

Wat we voor de deelnemer doen en hoe het met de deelnemer gaat, schrijven we op in een dossier. Wat in dit dossier staat, lezen alleen medewerkers die de deelnemer zorg of ondersteuning bieden.

Wij gebruiken dit dossier ook om de kwaliteit van ons werk te bewaken en om onze werkzaamheden te kunnen declareren. Als er iets is misgegaan tijdens ons werk voor de deelnemer, dan gebruiken we zijn of haar dossier om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

U kunt het dossier van de deelnemer inzien. Dat is soms nodig om een beslissing voor de deelnemer te nemen.

Wij zijn soms verplicht om instanties inzage in het dossier te geven. Wij geven alleen inzage in het dossier als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Wij hebben toestemming nodig van u als we informatie over de deelnemer willen delen met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, de huisarts en de apotheek.

Wij bewaren het dossier zolang we  de deelnemer zorg en ondersteuning bieden. Wij zijn verplicht dit dossier daarna nog twintig jaar te bewaren. Na die twintig jaar vernietigen we het dossier.

Op verzoek van u herstellen we fouten in het dossier en vernietigen wij het dossier of gedeelten daarvan. Dit kan schriftelijk of in een e-mail aan onze directeur gevraagd worden. Wij zullen dan bespreken of we dit verzoek kunnen uitvoeren. Normaal gesproken laten we u binnen een maand weten of dit kan.

 

 

  1. Wat u over ons moet weten

Wij vertellen u alles wat u van ons en onze organisatie moet weten. Informatie over onze organisatie staat ook op onze website www.stichtingomega.nl. Vragen beantwoorden wij graag.

 

  1. Wat wij van u willen weten

Van u verwachten wij dat u ons vertelt wat nodig is om de deelnemer goede zorg en onder­steuning te geven.

 

  1. Niet tevreden?

Wij doen ons best voor de deelnemer. Als u tevreden bent, dan horen we dat graag. Maar als u niet tevreden bent, dan rekenen we erop dat u ons dat laat weten. Vindt u het lastig om ons te vertellen wat u dwars zit, dan kunt u het ook met onze klachtenfunctionaris bespreken. Deze probeert dan samen met u een oplossing te vinden.

U kunt ook officieel een klacht indienen. Hoe dat moet, staat op onze website. Ook hierbij kan de klachtenfunctionaris helpen en adviseren.

Is ook na de klachtenprocedure het probleem niet opgelost, dan kunt u het voorleggen aan de geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Het oordeel van die geschillencommissie is bindend, op een enkele uitzonderingssituatie na. Denkt u erover om de geschillen­commissie in te schakelen, dan kunt u advies vragen aan iemand die er verstand van heeft. De klachtenfunctionaris kan hierbij helpen.

 

  1. Einde van onze zorg en ondersteuning

Als u de zorg en ondersteuning die we de deelnemer bieden zou willen beëindigen, dan kan dat natuurlijk. U kunt hiertoe met een van onze managers een afspraak maken. Opzegging van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst gebeurt schriftelijk.

Onze zorgverlening stopt ook als de deelnemer geen zorg meer nodig hebt. En als we hebben af­gesproken dat we in een bepaalde periode zorg verlenen, dan eindigt de zorgverlening als die periode is afgelopen.

In hele bijzondere situaties kunnen we ook besluiten om geen zorg meer te verlenen, terwijl de deelnemer die nog wel nodig heeft. In zo’n geval doen we altijd ons best om ervoor te zorgen dat de deelnemer bij een andere zorgorganisatie terecht kan.