Volg een handmatig toegevoegde link

Kwaliteitsbeeld Omega

De kerntaak van Stichting Omega is hoogwaardige dagbehandeling en zorg bieden aan kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. We gaan hierbij uit van mogelijkheden en doen dat op een professionele en methodische wijze en vooral samen met ouders.

Met dit kwaliteitsbeeld laten we zien wat we binnen Omega doen en welke ontwikkelingen er dit jaar op die gebieden zijn geweest. We laten zien wat goed gaat, kijken terug op de verbeterpunten van vorig jaar en geven aan waar de verbeterpunten voor komend jaar liggen. We hopen dat we met behulp van ervaringsverhalen van ouders en medewerkers een levendig beeld hebben kunnen maken van hoe we aan kwaliteit werken!

Vakbekwaam

Om goede zorg en behandeling te kunnen bieden aan de kinderen en volwassenen is specialistische kennis heel belangrijk. Wij werken met een multidisciplinair team van professionals om kwaliteit te leveren.

Ouderbetrokkenheid

Omega is in 1983 opgericht door ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Ouders spelen in ons zorgconcept een sleutelrol: zij kennen hun kinderen het beste.

Midden in de samenleving

We willen met iedereen ten volle meedoen in de maatschappij. In plaats van zo ver mogelijk wegstoppen, stellen wij mensen met een ernstige meervoudige beperking centraal.

134

kinderen en volwassenen met (z)evmb in dagbehandeling

116

medewerkers

12

stagiaires

© 2024 Stichting Omega