Deze stichting helpt Omega met het zoeken naar geschikte sponsors. Sponsors worden gezocht als Omega voor de dagbehandeling iets wil aanschaffen dat niet uit de eigen begroting van Omega kan worden betaald.

Het bestuur van de Stichting Vrienden bestaat uit vijf leden, waarvan er twee afkomstig zijn uit de Raad van Toezicht van Omega:

·         De heer M.A. (Marc) Benninga

·         De heer M.P. (Marinus) Knulst

·         De heer J. (Justin) Lintjer

·         De heer W.J. (Wim) van Minnen

·         De heer F.R. (Fred) Plukker, voorzitter

Het postadres van de Stichting Vrienden is gelijk aan dat van Stichting Omega.

Belangrijke formele documenten:

·         Statuten

·         Jaarrekening 2019

 

KvK-nummer: 412 01 880