Als de Wet Zorg en dwang (Wzd) van toepassing is op iemand die dagopvang krijgt op Omega, dan heeft zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger recht op bijstand door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem.

Zorgstem is één van de vier landelijke organisaties die het vertrouwenswerk binnen de Wzd uitvoert. De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is onafhankelijk van Stichting Omega, werkt vertrouwelijk en gratis.

De Wzd heeft als uitgangspunt dat zorgverleners niet zomaar zorg mogen bieden die een cliënt niet wenst. Uitgangspunt is hierbij: nee, tenzij. Anders gezegd: als je iets moet wat je niet wilt, of je wilt iets wat niet mag. Alleen als het niet anders kan, en alle alternatieven zijn onderzocht, mogen er beslissingen genomen worden waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het zelf niet mee eens is.

Wat de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd doet:
• Luisteren naar het verhaal van de cliënt
• Helpen om de vraag of klacht te verhelderen en zo nodig te verwijzen
• Informatie en uitleg geven over de rechten van de cliënt binnen de Wzd
• Ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen van de vraag of klacht
• Desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtbrief, of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt.

De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is Annette Bonenkamp, 06- 36 52 49 15, a.bonenkamp@zorgstemvertrouwenspersonen.nl. Meer informatie en algemene contactgegevens kunt u vinden op www.zorgstemvertrouwenspersonen.nl of 088- 678 1000.

Algemene vragen over de toepassing van de Wet zorg en dwang op Omega kunt u richten tot Marjan Huis (beleidsadviseur Stichting Omega), m.huis@stichtingomega.nl