Ons team

Zorgteams

De grootste groep medewerkers zijn de medewerkers die de behandeling verzorgen van onze kinderen en volwassenen. Hieronder vallen: de paramedici, de orthopedagogen, verpleegkundigen en de persoonlijk begeleiders, assistent begeleiders en helpenden van de groepen. Op elke groep werken ten minste twee persoonlijk begeleiders met een verpleegkundige of pedagogische achtergrond. Zij zijn verantwoordelijk voor het programma dat de kinderen en volwassenen op de groep aangeboden krijgen. Ieder kind en iedere volwassene heeft zijn eigen persoonlijk begeleider. Zij coördineert de zorg van het kind of de volwassene en onderhoudt contact met ouders en zo nodig met andere hulpverleners. Op de volwassenengroepen werken ook assistent-begeleiders en helpenden. De orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor het maken van het opvoedingsprogramma en ondersteuningsplan.

Ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten werken administratieve en facilitaire medewerkers, een HR-adviseur, keukenpersoneel, een kwaliteits- en een beleidsmedewerker, iemand die roosters maakt, en een medewerker indicaties.

Management

Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, drie zorgmanagers en een manager ondersteunende diensten. Een managementassistent ondersteunt ons MT.

Voorzieningen

Alle groepsruimtes zijn ruim en licht en ingericht naar de behoeften van de mensen die bij ons dagbehandeling volgen. Alle groepsruimten hebben een buitenruimte: naast de balkons die aan iedere groepsruimte grenzen is er een ruim terras en een binnentuin waar het in de zomermaanden heerlijk toeven is.

De gangen in het pand zijn breed en drempelloos. Op verschillende plekken hangt spelmateriaal. Op de beide etages is een grote keuken.

Zwembad

Omega heeft een inpandig zwembad, met extra warm water. Het zwembad heeft een tillift, een in hoogte verstelbare vloer en een bubbelbad.

Als ouder of begeleider van een van onze kinderen of volwassenen kunt u samen komen zwemmen. Bel daartoe met onze administratie. We vragen u voorafgaande aan het zwemmen een verklaring te ondertekenen.

Snoezelruimte

Omega heeft een snoezelruimte. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Snoezelen biedt een ingang om via aangename zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van onze kinderen en volwassenen. Dit heeft een positief effect op hun stemming en gedrag waardoor het bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Sluitingsdagen 2023 en 2024

Omega is gesloten op:

 • 10 april 2023: tweede paasdag
 • 27 april 2023: koningsdag
 • 5 mei 2023: bevrijdingsdag
 • 18 mei 2023: hemelvaartsdag
 • 29 mei 2023: tweede pinksterdag
 • 25 december 2023: eerste kerstdag
 • 26 december 2023: tweede kerstdag
 • 1 januari 2024: nieuwjaarsdag
 • 1 april 2024: tweede paasdag
 • 9 mei 2024: hemelvaartsdag
 • 20 mei 2024: tweede pinksterdag
 • 22 november 2024: studiedag voor Omega-medewerkers
 • 25 december 2024: eerste kerstdag
 • 26 december 2024: tweede kerstdag

Verantwoording

Stichting Omega heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is mevrouw ir M.C. (Marike) Groenendijk.

Onze Raad van Toezicht heeft zes leden waarvan er een is benoemd op voordracht van onze ouderraad en een is benoemd op voordracht van onze ondernemingsraad. Momenteel zijn lid van onze Raad van Toezicht:

 • mevrouw A.C.A.D. (Angelina) Bakker
 • de heer J. (Justin) Lintjer
 • mevrouw Y.F (Yvette) Paludanus
 • mevrouw H.M.J. (Hedwig) Slot, voorzitter
 • de heer M.P. (Mark) Companjen
 • mevrouw C.D.M. (Clara) van Karnebeek

Onze ouderraad

Ouders hebben een belangrijke en gewaardeerde rol binnen Omega. De ouderraad is het formele medezeggenschapsorgaan. Deze raad komt circa vier keer per jaar bijeen, wisselt uit over de gang van zaken op Omega, geeft adviezen aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht over bepaalde voorgenomen besluiten van de bestuurder. Momenteel zijn lid van onze ouderraad:

 • Hanna Yoo
 • Nienke Goudsmit
 • Deborah Thomasse
 • Paul Paree, voorzitter

Belangrijke documenten

KvK nummer: 41197047 ; RSIN: 006380682; AGB-code: 70705103

Klik hier om al onze jaarstukken in te zien.

Klachtenregeling

Klachten

Omega vindt uw mening erg belangrijk. Uitingen van ontevredenheid en klachten nemen wij daarom altijd serieus en wij doen er alles aan om deze naar tevredenheid te behandelen.

Als u een klacht heeft en u komt er met de direct betrokken medewerker niet uit, neemt u dan eerst contact op met de manager van die medewerker.  Als uw klacht daarna niet is verholpen, dan kunt u zich wenden tot de directeur van Omega.

Lees verder over: Klachten over toepassing van de Wet Zorg en Dwang

Vertrouwenspersoon

Vindt u het uiten van de klacht lastig, dan kunt u daarbij ondersteund worden door een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk, onpartijdig en werkt oplossingsgericht. Hij of zij biedt een luisterend oor, informeert u over uw rechten, adviseert over te ondernemen stappen en helpt u de klacht te formuleren. Ook wordt u begeleid bij de klachtenprocedure. Uw wensen en hoe u de situatie beleeft zijn daarbij het uitgangspunt.

Bel met Dorothe Hoekstra, tel. 06 – 38 99 04 17, als u een vertrouwenspersoon wilt.

Geschillencommissie

Als u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, dan kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

 

Hier vindt u de Klachtenregeling van Omega.

© 2024 Stichting Omega