Ons team

Zorgteams

De grootste groep medewerkers zijn de medewerkers die de behandeling verzorgen van onze kinderen en volwassenen. Hieronder vallen: de paramedici, de orthopedagogen, verpleegkundigen en de persoonlijk begeleiders, assistent begeleiders en helpenden van de groepen. Op elke groep werken ten minste twee persoonlijk begeleiders met een verpleegkundige of pedagogische achtergrond. Zij zijn verantwoordelijk voor het programma dat de kinderen en volwassenen op de groep aangeboden krijgen. Ieder kind en iedere volwassene heeft zijn eigen persoonlijk begeleider. Zij coördineert de zorg van het kind of de volwassene en onderhoudt contact met ouders en zo nodig met andere hulpverleners. Op de volwassenengroepen werken ook assistent-begeleiders en helpenden. De orthopedagogen zijn verantwoordelijk voor het maken van het opvoedingsprogramma en ondersteuningsplan.

Ondersteunende diensten

Binnen de afdeling ondersteunende diensten werken administratieve en facilitaire medewerkers, een HR-adviseur, keukenpersoneel, een kwaliteits- en een beleidsmedewerker, een roosterplanner en een medewerker indicaties.

Management

Het managementteam bestaat uit de directeur/bestuurder, drie zorgmanagers (waaronder een in opleiding) en een manager ondersteunende diensten. Een managementassistent ondersteunt ons MT.

Voorzieningen

Alle groepsruimtes zijn ruim en licht en ingericht naar de behoeften van de mensen die bij ons dagbehandeling volgen. Alle groepsruimten hebben een buitenruimte: naast de balkons die aan iedere groepsruimte grenzen is er een ruim terras en een binnentuin waar het in de zomermaanden heerlijk toeven is.

De gangen in het pand zijn breed en drempelloos. Op verschillende plekken hangt spelmateriaal. Op de beide etages is een grote keuken.

Zwembad

Omega heeft een extra verwarmd inpandig zwembad, geheel toegankelijk en ingericht voor onze doelgroep. Zo beschikt het zwembad over een tillift, is de vloer in hoogte verstelbaar en zijn er specifieke voorzieningen zoals een bubbelbad. Als ouder of begeleider van een van onze kinderen of volwassenen kunt u samen, na voorafgaande afspraak, ook komen zwemmen.

Snoezelruimte

Omega heeft een snoezelruimte. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Snoezelen biedt een ingang om via aangename zintuiglijke prikkels contact te maken met de belevingswereld van onze kinderen en volwassenen. Dit heeft een positief effect op hun stemming en gedrag waardoor het bijdraagt aan kwaliteit van leven.

Sluitingsdagen 2020

In 2020 is Omega gesloten op:

 • 1 januari: nieuwjaarsdag
 • 13 april: tweede paasdag
 • 27 april: koningsdag
 • 5 mei: bevrijdingsdag
 • 21 mei: hemelvaartsdag
 • 1 juni: tweede pinksterdag
 • 6 november: studiedag
 • 25 december: eerste kerstdag

LET OP: uit voorzorg (coronavirus) is Omega voor dagopvang gesloten vanaf maandag 16 maart tot en met in ieder geval 10 mei. Vanaf 11 mei is sprake van beperkte openstelling.

Verantwoording

Stichting Omega heeft een Raad van Toezicht en een Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is mevrouw A.M. (Marga) Nieuwenhuijse, directeur. Zij is gedeeltelijk gedetacheerd als onderzoeker bij het Amsterdam UMC. Als nevenfunctie vervult zij het voorzitterschap van het Platform EMG.

Onze Raad van Toezicht heeft zes leden waarvan twee leden ouder zijn van een kind of volwassene met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Een lid is voorgedragen door de Ouderraad en een lid is benoemd op voordracht van onze Ondernemingsraad. Momenteel zijn lid van onze Raad van Toezicht:

 • de heer J.B. (Hans) van Goudoever
 • de heer M.P. (Marinus) Knulst
 • de heer J. (Justin) Lintjer
 • mevrouw Y.F (Yvette) Paludanus
 • mevrouw H.M.J. (Hedwig) Slot, voorzitter
 • mevrouw N. (Nienke) Sondern-Goudsmit

Onze Ouderraad

Ouders hebben een belangrijke en gewaardeerde rol binnen Omega. De Ouderraad is het formele medezeggenschapsorgaan. Deze Raad komt circa vier keer per jaar bijeen, wisselt uit over de gang van zaken op Omega, geeft adviezen aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht over bepaalde voorgenomen besluiten van de bestuurder.

Hieronder kun je belangrijke formele documenten van de stichting vinden:

KvK nummer: 41197047

Klachtenregeling

Uitingen van ontevredenheid en klachten nemen wij altijd serieus. Als u een klacht heeft en u komt er met de direct betrokkene(n) niet uit, neemt u dan altijd eerst contact op met diens leidinggevende. Mocht u er dan nog niet uitkomen dan kunt u uiteraard bij de directeur van Omega terecht.