Algemene Voorwaarden, behorende bij de zorg- en dienstverleningsovereenkomst met Stichting Omega

 1. Algemeen
 2. Waarover gaan de Algemene Voorwaarden?
 3. Is de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst van toepassing ?
 4. Mogelijkheid gebruik maken clientondersteuner
 5. Wat verwachten wij van u?
 6. Opvoedings-/ondersteuningsprogramma
 7. Ziekte en vakantie nemen
 8. Moet u betalen voor onze zorgverlening?
 9. Kunnen de Algemene Voorwaarden gewijzigd worden?
 10. bijlage 1: informatiefolder
 11. bijlage 2: onze ouderraad

Klik hier om de complete Algemene Voorwaarden te downloaden.