Ouders hebben een belangrijke en gewaardeerde rol binnen Omega. De ouderraad is het formele medezeggenschapsorgaan. Deze raad komt circa vier keer per jaar bijeen, wisselt uit over de gang van zaken op Omega, geeft adviezen aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht over bepaalde voorgenomen besluiten van de bestuurder.

Eenmaal per jaar vraagt de ouderraad aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage.

Op deze website kunt u lezen welke ouders nu lid van onze ouderraad zijn. Ouders die lid van de raad zouden willen worden, kunnen contact opnemen met de voorzitter: ouderraad@stichtingomega.nl. Via dit mailadres kunt u ook iets onder de aandacht van de raad brengen.