6        Opvoedings-/ondersteuningsprogramma

  • Samen met u maken we een opvoedings- resp. ondersteuningsprogramma (OP). Daarbij gebruiken wij de methode LACCS.
  • De dagelijkse communicatie tussen de groep van de deelnemer en u vindt plaats via de digitale zorgomgeving Caren en via de app Signal. Wij delen zorginhoudelijke dossierinformatie uitsluitend via de digitale zorgomgeving Caren.
  • Wij zorgen ervoor dat u een instructie krijgt en een wachtwoord om toegang te krijgen tot Caren.
  • U neemt deel aan Goed Leven Gesprekken en de besprekingen over de uitvoering van het OP.
  • Voor handelingen die geen onderdeel uitmaken van het OP is – behoudens spoedeisend handelen – uitdrukkelijke toestemming nodig van u. Onder spoedeisend wordt verstaan: de kennelijke noodzaak tot onverwijld uitvoeren van de handeling om ernstig nadeel voor de deelnemer te voorkomen. We lichten u als vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk in als we een spoedeisende handeling hebben uitgevoerd.