Vakbekwaam

Om goede zorg en behandeling te kunnen bieden aan onze kinderen en volwassenen is specialistische kennis heel belangrijk. Wij werken met een multidisciplinair team van professionals om kwaliteit te leveren.

Omega wil een werkgever zijn waar iedereen graag voor wil werken. We zetten daarom in op het boeien, binden en behouden van voldoende en gekwalificeerde medewerkers, waarmee we de kwaliteit van de zorg en dagbehandeling behouden en versterken.

Michelle werkt 13 jaar bij Omega als persoonlijk begeleider, momenteel op de groep ‘Kikker’. Ze heeft de LACCS-opleiding gevolgd en is nu LACCS-coach.

Michelle legt uit hoe een coaching traject op Omega vormgegeven wordt.

Kelly begon haar carrière bij Omega als keukenmedewerker en werkt inmiddels als Persoonlijk Begeleider op de groep ‘Klipper’.

Kelly vertelt over haar carrièreswitch en de ondersteuning daarbij.

Eva is in 2022 begonnen als stagiaire bij Omega en werkt nu als Persoonlijk Begeleider op de groep ‘Egel’ en als orthopedagoog van zes groepen.

Eva vertelt over de overgang van stagiaire naar orthopedagoog.

LACCS

Een goed leven voor al onze kinderen en volwassenen. Dat is wat Omega nastreeft. Het LACCS-programma (De Geeter en Munsterman) helpt ons hierbij. Het geeft handvatten die een medewerker nodig heeft om een bijdrage te leveren aan een goed leven voor de kinderen en deelnemers.

We zijn op Omega al een aantal jaar aan het werk met het LACCS-programma. Er is een schat aan kennis en informatie op de verschillende LACCS-gebieden (Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie, Stimulerende tijdsbesteding), de verslagen worden geschreven volgens de LACCS-indeling en het elektronisch cliëntendossier is geheel ingedeeld volgens het LACCS-programma. Daarnaast krijgen alle nieuwe zorgmedewerkers een LACCS-training en worden jaarlijks een aantal medewerkers vanuit vakgroepen (paramedici) en groepen geschoold bij De Geeter en Munsterman. De interne studiedag wordt vanuit de LACCS-werkgroep verzorgd.

Om ervoor te zorgen dat de LACCS-theorie ook actief ingezet wordt in de dagelijkse praktijk is een LACCS-coaching plan opgesteld. Het streven is om een LACCS-coaching traject op alle groepen te doorlopen. Door het vertrek en een verlof van de LACCS-coaches kwamen deze trajecten in 2023 stil te liggen. In 2024 wordt dit weer opgepakt.

Ontwikkeling en scholing

Elk jaar worden er binnen Omega kennisweken georganiseerd. Twee kennisweken staan in het teken van bijeenkomsten voor nieuwe medewerkers en dan staan onderwerpen als de LACCS-methodiek, eet- en drinktechnieken en een basisinstructie gezonde fysieke belasting centraal. Bij de invulling van de overige kennisweken sluiten we aan bij de behoeften van medewerkers. In 2023 kwamen bijvoorbeeld de onderwerpen ontwikkelingsdenken, vitaliteit en de spelregels voor registraties zorg op afstand aan bod. Daarnaast volgen diverse medewerkers externe studiedagen en bijscholingen, zoals BHV-, LACCS- en vakinhoudelijke cursussen.

Verpleegkundigen

Voor verpleegkundigen geldt een apart scholingsprogramma. Jaarlijks volgen zij bijscholing via e-learningmodules via ExpertCollege. Elke drie jaar worden alle verpleegkundigen getoetst op alle voorbehouden handelingen die op Omega voorkomen. Drie verpleegkundigen zijn opgeleid tot toetser en zijn bekwaam en bevoegd voor alle voorkomende verpleegtechnische handelingen op Omega. In oktober hebben de verpleegkundigen een klinische les gevolgd over hoe te handelen in noodsituaties.

Reflectie

In 2023 hebben de twee teams van de vroegbehandeling gereflecteerd op de thema’s ‘Uitwisseling informatie over diagnose/ziektebeeld’ en ‘Vervolg op vroegbehandeling’. De onderwerpen zijn besproken via twee ‘ophaalrondes’ in twee groepen. Naar aanleiding van de reflecties zijn een aantal acties ondernomen, zoals het organiseren van een oudermiddag, het aanpassen van de informatiefolder over de vroegbehandeling en een uitbreiding van documenten m.b.t. vroegbehandeling in de kennisbank.

Preventie

We kúnnen en wíllen niemand missen en daarom zet Omega in op het voorkomen dat medewerkers uitvallen. De preventiemedewerker zet zich hier, in samenwerking met de vitaliteitscommissie en de commissie fysieke gezonde belasting, voor in. Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, die vaak gelinkt waren aan speciale thema’s; in de week tegen de rugpijn werden er bijvoorbeeld door een aantal fysiotherapeuten trainingen voor de core gegeven.

Klik hier voor meer informatie over wat de preventiemedewerker en de commissies in 2023 gedaan hebben.

Lees het interview met onze fysiotherapeut Trees over haar promotie.

Aandachtspunten Vakbekwaam

Over 2022 maakten we een kwaliteitsrapport. In dit rapport waren aandachtspunten opgenomen.

Hieronder staat een terugblik op deze aandachtspunten en zijn nieuwe punten geformuleerd.

 • MTO Ontwikkelen

  Omega is een kleine organisatie met korte lijnen tussen werkvloer en manager. Ontevredenheid kan snel besproken worden. Het is echter al een aantal jaar geleden dat de medewerkerstevredenheid binnen Omega op grotere schaal is onderzocht. In 2023 is besloten dat de preventiemedewerker, met behulp van een focusgroep, een eigen medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gaat ontwikkelen en deze in 2024 afgenomen gaat worden.

  MTO ontwikkelen

 • Verzuim verlagen

  De verlaging van het verzuim heeft de blijvende aandacht van het MT. Een keer in de twee weken vindt overleg met de HR-adviseur plaats en worden alle verzuimmeldingen doorgenomen en eventuele acties besproken. De HR-adviseur onderhoudt daarnaast actief overleg en contact met Arboned en de verzekering over verzuim. Ondanks alle inspanning is het verzuim in 2023 verhoogd ten opzichte van 2022.

  Verzuim verlagen

 • Teamreflecties uitvoeren

  Na al een aantal jaren zoekende te zijn geweest naar de manier van reflecteren die passend is bij de verschillende teams en na wisseling van managers, is in 2023 een start gemaakt met de jaarlijkse teamreflectie per team. Het is nog niet gelukt om dat met elk team te doen. Voor 2024 is het doel gesteld om met elk team een reflectie uit te voeren.

  Teamreflecties uitvoeren

 • Op maat gemaakte e-learning medicatieverstrekking

  Nieuwe medewerkers leggen een theorie- en praktijktoets met betrekking tot medicatie en sondevoeding af. De praktijkhertoetsing wordt daarna elke drie jaar bij elke groepsmedewerker afgenomen. Er is nog geen theorietoets voor de hertoetsing. In 2023 is gekeken of een e-learning voor medicatieverstrekking op maat gemaakt kan worden. Het idee is nu om zelf een digitale toets te gaan maken via Google-forms, om het meer te digitaliseren en professionaliseren. De coördinerend verpleegkundigen gaan hier in 2024 mee aan de slag en mogen hierbij gebruik maken van modules van het ExpertCollege.

  E-learning medicatieverstrekking

 • Verpleegkundig beleid aanpassen

  De coördinerend verpleegkundigen gaan in 2024 het verpleegkundig beleid herschrijven. Een wijziging in het beleid is dat gebruik gemaakt gaat worden van Vilans protocollen. Deze nieuwe werkwijze goed in de praktijk neer te zetten, is een belangrijk aandachtspunt voor 2024.

  Verpleegkundig beleid

 • Strategische personeelsplanning

  Op basis van data met betrekking tot het personeelsbestand en de ervaringen van afgelopen jaar, is een eerste stap gezet om te komen tot een strategische personeelsplanning. Hiervoor is door HR een projectplan opgesteld. Met dit project willen we in kaart brengen hoe het personeelsbestand van Omega er uit ziet. Hoeveel medewerkers, met welke functies heeft Omega in huis? Wat is het benodigde personeelsbestand de komende jaren? En als we dit in beeld hebben, hoe gaat het managementteam sturen met deze informatie? Het project zal in 2024 uitgevoerd worden.

  Strategische personeelsplanning

© 2024 Stichting Omega