Specialisme

Omega biedt dagbehandeling aan kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Bij Omega kijken we met een orthopedagogische blik naar ieders ontwikkelingsmogelijkheden. Voor ieder kind wordt een opvoedingsplan gemaakt en voor iedere volwassene maakt Omega een ondersteuningsplan. Dat doen we volgens de methode-Vlaskamp. Binnen zo’n plan werken alle disciplines systematisch en continu (transdisciplinair) aan de sociale, emotionele, fysieke en verstandelijke ontwikkeling van de kinderen en volwassenen. We streven ernaar om hen op de vijf LACCS-gebieden zo goed mogelijk te laten functioneren.

Dagprogramma

De kinderen komen tussen 9.00 uur en 9.45 uur op Omega aan. Rond 15.45 gaan zij weer naar huis. De tijd op Omega wordt ingevuld met ontwikkelingsgerichte activiteiten, therapie, rusten en verzorging.

Omega heeft in het hoofdgebouw op de begane grond tien groepsruimtes voor de kinderen en jong volwassenen, waarvan twee voor vroegbehandeling. Op de eerste etage zijn vier groepen voor volwassenen. Alle groepsruimtes zijn ruim en licht, voorzien van allerlei materialen en hulpmiddelen, en zij hebben een buitenruimte.

Ieder kind heeft een eigen individueel programma dat voorziet in de specifieke behoeften van het kind. Alle kinderen doen mee aan groepsactiviteiten, zoals muziek, het meebeleven van koken en snoezelen. We gebruiken therapeutische hulpmiddelen om kinderen uit te dagen tot bewegen. Behalve in de groepsruimte, kan ook gespeeld worden in onze gangen. De gangen zijn breed en drempelloos, en her en der hangt spelmateriaal.

Therapieën

Kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen hebben vaak specifieke therapieën nodig. Binnen Omega zijn verschillende specialisten aanwezig, gezamenlijk vormen zij het behandelteam rondom het kind. Er wordt gewerkt vanuit een transdisciplinaire visie, wat betekent dat het totaalbeeld van het kind voorop staat.

Iedere deskundige draagt bij aan een goede beeldvorming van het kind waarbij de mogelijkheden en behoeften in kaart worden gebracht. Doelen en prioriteiten worden daarbij in overleg met elkaar vastgesteld. Alle therapieën worden op de groep gegeven zodat de overdracht tussen therapeuten en begeleiders op de groep optimaal kan zijn.

De volgende therapieën heeft Omega in huis:

 • Fysiotherapie
 • Ergotherapie
 • Logopedie
 • Muziektherapie
 • Orthopedagogiek
 • Bewegingstherapie
 • Verpleegkundige zorg/begeleiding

Vroegbehandeling

Onze vroegbehandeling biedt een intensieve observatie en (revalidatie)behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar met een complexe ontwikkelingsachterstand op meerdere gebieden: beperkingen op motorisch, lichamelijk, zintuiglijk en/of verstandelijk. Ook de gezondheid en de sociaal-economische ontwikkeling van deze kinderen is vaak kwetsbaar. De meeste kinderen zijn bekend bij diverse artsen, soms is er een duidelijke diagnose en prognose, vaak echter nog niet.

Doelstelling

 • ontdekken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind
 • creeren van optimale ontwikkelingskansen voor het kind
 • onderzoeken, samen met de ouders, welke begeleiding bij het kind aansluit
 • onderzoeken welk centrum, groep of school na de vroegbehandeling het best bij het kind past

Download hier onze informatiefolder over vroegbehandeling

18+ groepen

Op de 18+ groepen wordt dagbehandeling geboden aan volwassenen. Iedere volwassene heeft een individueel weekprogramma afgestemd op de doelstellingen die voor hem of haar zijn opgesteld. Een belangrijk onderdeel van het programma is beweging.

Er worden veel hulpmiddelen gebruikt die onze volwassen deelnemers in staat stellen zich zelfstandig te bewegen of beweging te ervaren. Een bijzondere activiteit is muziek: geregeld verzorgen professionele musici een muzikaal optreden.

Artsen

Op Omega wordt met diverse artsen samengewerkt.

 • Revalidatiearts

Wekelijks is er een revalidatiearts van Reade aanwezig. Deze arts is de behandelend revalidatiearts voor alle kinderen met een revalidatie-indicatie. De revalidatiearts overlegt met de therapeuten over de paramedische behandeling van de kinderen.

 • Arts verstandelijk gehandicapten

Voor onze thuiswonende volwassenen en kinderen is tweemaal per maand een arts verstandelijk gehandicapten van het Amsterdam UMC op Omega aanwezig. Lees verder

 • Kinderarts

Geregeld is een kinderarts van het Emma kinderziekenhuis/ Amsterdam UMC aanwezig. Zij heeft een adviserende rol en is geen behandelend arts.

 • Tandarts

Twee keer per jaar komt een tandarts van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT) naar Omega. Dit biedt de mogelijkheid om het gebit van de kinderen en volwassenen op Omega te laten controleren.

Midden in de samenleving

Omega stimuleert de ontwikkeling van kinderen en volwassenen met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperkingen en bevordert hun participatie in de maatschappij. Mensen met een beperking hebben net als iedereen het recht in de samenleving te wonen, werken en hun vrije tijd door te brengen.

Omega wil bevorderen dat de kinderen en volwassenen ook werkelijk aan de samenleving kunnen deelnemen. Het gaat om het meedoen en meemaken, waarbij rekening gehouden wordt met de mogelijkheden van het kind of volwassene. Hierbij hoeft volledige integratie niet het doel te zijn.

Wij richten ons hierbij in eerste instantie op de directe woon- en leefomgeving. Voor Omega is dit IJburg. Op IJburg wil Omega een toegevoegde waarde realiseren voor het eiland. Omega wil bijdragen aan het motto ‘IJburg, een wijk zonder scheidslijnen’.

© 2024 Stichting Omega