In het voorjaar van 2021 is Omega een pilot gestart waarbij drie tieners met ZEVMB samen met hun eigen begeleiders een paar weekenden in het gebouw van Omega konden logeren. Deze pilot was succesvol en daarom is besloten de mogelijkheid van weekend-logeren op Omega voort te zetten.

Het logeren vindt nu twee keer per maand plaats vanaf vrijdagmiddag 17 uur tot en met zondagmiddag 17 uur. De logees verblijven met hun begeleiders in de groepsruimtes op de eerste verdieping van ons pand. Zij kunnen gedurende het weekend gebruik maken van alle voorzieningen, zoals het zwembad en de snoezelruimte.

De ouders van de logees zijn verantwoordelijk voor de zorg die de logees krijgen.

Wilt u uw kind aanmelden of meer informatie over het logeren? Dat kan bij Gis van Dooren, oudercoördinator, tel. 06- 1044 2076, gisvandooren@gmail.com. Hou wel rekening met een wachtlijst.

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn logeermogelijkheden: klik hier voor een overzicht.