1. Kunnen de Algemene Voorwaarden gewijzigd worden?

Wij kunnen de Algemene Voorwaarden wijzigen. Als wij dat willen doen, vragen wij onze ouderraad in te stemmen met die wijziging. We attenderen alle vertegenwoordigers op de wijziging.

Onze Algemene Voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de wet of met onze afspraken met het zorgkantoor.