Ilse Zaal-Schuller volgde van 2010-2016 haar opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij combineerde haar opleiding tot arts VG met promotieonderzoek, zij promoveerde in 2019. De vraag die centraal stond in haar onderzoek is hoe ouders van kinderen met (zeer) ernstige meervoudige beperkingen ((Z)EMB) betrokken worden en willen worden bij beslissingen rondom het levenseinde van hun kind. Ilse is gespecialiseerd tot kaderarts palliatieve zorg.
Sinds 2017 is zij als arts VG in dienst van het Amsterdam UMC en vanaf september 2021 is zij als behandelend medisch specialist betrokken bij de thuiswonende cliënten van Omega.