Het verhaal van Annette 

 

Annette is opgeleid als ergotherapeut en is in 2000 bij Omega komen werken. De eerste tien jaar werkte zij drie dagen in de week als groepsleidster op een kindgroep. Vanaf 2010 kon ze binnen Omega gaan werken als ergotherapeut.

Annette: ‘Als ergotherapeuten op Omega, werken we met het team aan het stimuleren van de motorische, cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling van de kinderen en volwassenen. De aandachtsgebieden van de ergotherapeut hierbij zijn spel/vrijetijdsbesteding, fijne motoriek/bewegen, zelfredzaamheid, zoals zelf met een vork eten of zichzelf verplaatsen in hun rolstoel, en het stimuleren van de zintuigelijke informatieverwerking, zoals lichaamsbesef en oog/hand-coördinatie verbeteren. Daarnaast adviseren we over hulpmiddelen thuis en op Omega en helpen dit realiseren.’

In een goed-leven-gesprek worden met het team en ouders het perspectief en de hoofddoelen opgesteld. Binnen deze hoofddoelen vallen de therapiedoelen van de verschillende therapeuten.

Therapieën afstemmen

Annette vertelt dat het therapiedoel en de therapieën worden afgestemd op de individuele behoeften van een kind of volwassene. ‘Stel dat een kind heel veel behoefte heeft aan bewegen, omdat hij anders niet alert kan blijven. Dan kunnen we als team besluiten dat we een dagprogramma gaan maken met veel bewegingsactiviteiten, die hem de juiste zintuigelijke input geven. Tijdens mijn therapie ga ik dan op zoek naar passende activiteiten en draag deze vervolgens over naar de groepsleiding. Samen met groepsleiding verwerk ik het dan in zijn weekprogramma.’

Bij het invullen van de therapie wordt heel erg gekeken naar wat passend en prettig is voor het kind of de volwassene. ‘Je kijkt naar de interesses en behoeften van een kind en probeert hierop aan te sluiten. Er zijn bijvoorbeeld kinderen waarbij ik in een rustige ruimte werk, omdat ze anders te veel afgeleid zijn. Maar andere kinderen vinden het juist fijn om in de wat drukkere groepsruimte zelf te werken, waar zij zich veilig en vertrouwd voelen, met bekende geluiden. Sommige kinderen zijn extra te stimuleren door het zingen van hun favoriete liedjes of het imiteren van hun eigen geluidjes.

Signalen

Als ergotherapeut werkt Annette veel met de computer. Hoe ze het werken met de computer aanpakt, verschilt per kind. ‘Het doel van de activiteit kan al heel verschillend zijn; bijvoorbeeld visuele stimulatie, het leren bedienen van een knop of touchscreen of de cognitie stimuleren. Afhankelijk van het doel kijk ik dan welke bediening, welk spel, welke plek van de computer en welke werkvorm het beste bij het kind en het doel aansluit.’

Tijdens de therapie kijkt Annette goed naar de, vaak non-verbale, signalen van een kind. Ze houdt rekening met de behoeftes en probeert hierop in te spelen. ‘Luisteren naar elkaar en echte aandacht geven is belangrijk. Het is soms ook nodig om je plan aan de stemming of lichamelijke gesteldheid van het kind of volwassene aan te passen. Op die manier probeer je een veilige en ondersteunende omgeving te creëren.’

Methoden

Annette werkt aan de hand van verschillende methoden. ‘Bij al mijn individuele therapieën maak ik gebruik van sensorische prikkelverwerking. Bij de groepsactiviteiten, zoals het bewegingsgroepje, maken we gebruik van de Sherborne methode. Met deze methode wordt het lichaamsbesef gestimuleerd, laten we de kinderen en volwassenen contact maken met elkaar en laten we ze bewegingservaringen opdoen. Het kijken naar het ‘totaal’ plaatje van de kinderen en onze verslaglegging doen we aan de hand van LACCS.’

Annette volgt op dit moment een scholing ‘Prikkelverwerking bij EMB-cliënten’ en heeft afgelopen jaar de LACCS scholing gedaan. ‘Deze opleidingen geven mij weer nieuwe inzichten en energie voor mijn werk!’

Regels

Als Annette iets moet noemen waar ze tegen aanloopt in het werk, heeft dat geen betrekking op de therapieën, maar op het realiseren van de juiste voorzieningen voor de kinderen. ‘Die gemeente werkt niet samen met die leverancier en die leverancier werkt dan weer niet samen met de gewenste orthesebouwer. De vele regeltjes, lange levertijden, lange wachttijden aan de telefoon; dat levert wel eens de nodige frustratie op.’

 

Terug naar Midden in de maatschappij