Het verhaal van Michelle

 

Michelle werkt sinds 2011 bij Omega en heeft in 2013 de POST-HBO opleiding van de LACCS gedaan. Ze is toen in de LACCS-werkgroep van Omega gekomen, met verschillende orthopedagogen als voorzitter. Onder de laatste voorzitter is begonnen met een verdiepend intervisie traject bij De Geeter en Munsterman. Toen ontstond het idee voor coaching trajecten op Omega. Er was behoefte aan een tweede coach en omdat Michelle wel wat meer uitdaging in haar werk wilde, heeft zij ervoor gekozen om dit te gaan doen.

Michelle: ‘Mijn collega had een eerste versie van het coaching plan gemaakt en die is in de werkgroep besproken. Nadat zij een eerste coaching traject met een groep had doorlopen, hebben we samen het traject verder aangepast. Mijn collega had veel LACCS-kennis en ik ben bij haar in de leer gegaan. Helaas is deze collega weggegaan, want ik had nog wel veel meer willen leren.’ Michelle geeft aan haar collega wel te missen als sparringpartner, maar heeft nu ook de kans om het op haar eigen manier vorm te geven.

Coaching traject

Michelle heeft inmiddels zelf verschillende coaching trajecten gedaan. ‘Ik overleg eerst met de orthopedagoog of het een goed idee is om met een bepaald team het traject in te gaan. Daarna wordt dat natuurlijk ook in het team besproken, omdat de medewerkers wel gemotiveerd moeten zijn om het te doen. Een coaching traject start met een startgesprek met het hele team. Tijdens het startgesprek bespreken we het LACCS-huis en de kamers: Hoe zit dat bij jullie kinderen of volwassenen? Komt er al gelijk een vraag naar boven?’

‘Daarna ga ik op twee verschillende momenten op de groep observeren en volgt een terugkoppelingsgesprek. Daarin worden de bevindingen uit het startgesprek en de observaties doorgenomen en wordt een verdiepingskeuze gemaakt. Bij een observatie kijk ik eerst over de hele linie naar het team. Wat gaat goed, waar is nog ontwikkeling mogelijk? Daarna wordt dan wel vaak ingezoomd op meer individuele vraagstukken van de kinderen of volwassenen.’

Vervolg 

Op Omega wordt de keuze gemaakt voor een contact coaching, goed-leven-gesprek of blikopenergesprek in plaats van het alle drie te doen. Dit geeft het team de mogelijkheid om de andere twee aspecten zelf op te pakken en de LACCS ook levendig te houden.

‘In het terugkoppelingsgesprek wordt vaak besloten: voor wie, zouden we welke tool willen gebruiken? en dan sluit ik aan bij een TDO om dit verder uit te werken. Er worden steeds nieuwe tools ontworpen, zoals bijvoorbeeld de ‘Oeps, Verhip, Ojee’ kaarten, bij ons omgedoopt tot de OVO-kaarten. Je kunt dan een kind of volwassene in gedachten nemen en de vragen op de kaart over dat kind beantwoorden.’

‘Hierna worden de verwanten bij het traject betrokken. Hoe dat gaat, is aan de groep om te bepalen. Het kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of een ouderbijeenkomst. Daarna wordt het traject afgesloten met een eindgesprek, waarin gekeken wordt wat het team geleerd of ontwikkeld heeft en hoe ze het geleerde vast gaan houden. Na een aantal maanden sluit ik dan nog 1 keer aan bij een TDO om te evalueren.’

Persoonsgerichte zorg

Volgens Michelle draagt LACCS bij aan persoonsgerichte zorg. ‘Het geeft handvatten om in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan. Bij een groep die in het traject zat, kwam bijvoorbeeld naar voren dat veel kinderen tegelijk binnenkwamen en dan vaak lang moesten wachten. Om deze momenten optimaal te benutten, was het advies om per kind een eigen mandje te maken met activiteiten die ze kunnen doen tijdens het wachten, afgestemd op hun eigen behoeften. Dit kan de groep buiten het traject zelf oppakken.’

Michelle merkt, zowel als coach, maar ook in haar werk als persoonlijk begeleider, dat het soms nog lastig is om LACCS of aspecten uit het coaching traject vorm te geven. ‘Het is druk op de groep en dan lukt het niet altijd om op LACCS in te zoomen of ideeën uit het traject gelijk vorm te geven. Er is nu wel een actieve samenwerking met de ‘Ervaar Het Maar-werkgroep’, er zijn collega’s die zich in LACCS verdiepen door het volgen van webinars en de bedoeling is dat alle therapeuten ook de LACCS-scholing volgen. Zo raakt LACCS steeds meer geïntegreerd in het werken op Omega.’

 

Terug naar Vakbewaam