Meldingen

MIC (Melding Incident Cliënt)

In 2023 zijn er in totaal 124 MIC-meldingen gedaan. Dit is een verhoging ten opzichte van 2022 (99 meldingen).

Van de 24 meldingen m.b.t. tot vallen (onderdeel van de 30 meldingen bij vallen, stoten, knellen) hebben er 8 betrekking op hetzelfde kind. Dit kind loopt zelfstandig, maar valt vaak door een epileptische aanval. Dit punt wordt in het team en met ouders besproken. Van de 25 meldingen van (on)gerichte beweging met onplezierig gevolg, hebben er 15 betrekking op onrust bij dezelfde volwassene. Dit punt is ook onderwerp van gesprek in dat team. Van de 26 meldingen m.b.t. busvervoer, gaat het 18 keer om vervoer vanuit de woning naar Omega, waarbij fixaties worden vergeten vast te doen. De manager heeft hierover contact met de manager van de woning.

De medicatie-incidenten zijn hieronder uitgesplitst in soort incident.

In het tweede kwartaal werd een toename van het aantal medicatie-incidenten zichtbaar. Omdat het vergeten van medicatie het meest voorkomt, is de mogelijkheid om een alarm (op de groepstelefoon) te zetten voor de medicatie-tijden opnieuw onder de aandacht gebracht. De laatste kwartalen van 2023 is het aantal medicatie-incidenten afgenomen.

MIM (Melding Incident Medewerker)

Bij de MIM-meldingen gaat het om ongevallen en bijna ongevallen. In 2023 zijn er in totaal 14 meldingen gedaan, tegenover 6 meldingen in 2022.

In het derde kwartaal was een opvallende toename van bijtincidenten zichtbaar. In drie gevallen moest een tetanusprik gehaald en een antibioticakuur gevolgd worden. Vier incidenten hebben  betrekking op hetzelfde kind, waarbij het niet duidelijk is waarom het kind dit gedrag vertoont. Het gedrag is besproken in het Trans Disciplinaire Overleg (TDO) en de ergotherapeut heeft hypothesen en adviezen naar aanleiding van een sensorisch profiel opgesteld. In de andere gevallen ging het om incidenten, waar een onverwachte handeling tot de reactie van het kind leidde. Ook deze gevallen werden besproken in het TDO en het gedrag wordt gemonitord. De beschikbaarheid en het dragen van beschermende kleding is onder de aandacht gebracht bij de medewerkers.

Terug naar Midden in de maatschappij