Preventie

Commissie vitaliteit

Een interne vitaliteitscommissie op Omega kan ervoor zorgen dat er blijvend aandacht is voor vitaliteit voor alle medewerkers. Vanaf september 2023 zijn er daarom maandelijks activiteiten gedaan, om aandacht te geven aan de vijf vitaliteitsgebieden: hoofd, hart, lichaam, geest, ziel. De activiteiten waren: mindfulness sessies, stimuleren van pauzes nemen, work-out voor buik-, rug- en bilspieren en paarse vrijdag.

Commissie gezonde fysieke belasting

Een interne commissie gezonde fysieke belasting kan ervoor zorgen dat er blijvende aandacht is om op een veilige en gezonde manier je lichaam te gebruiken tijdens het werk en om fysieke overbelasting te voorkomen. De commissie heeft daarom de volgende bijscholing verzorgd in 2023:
• Basiscursus nieuwe medewerkers 4 x per jaar;
• Jaarlijkse herhalingscursus fysieke belasting met thema: moeilijke transfers;
• Transferweken: fysio/ergo bespreekt met groep knelpunten bij de transfers door. In het voorjaar per groep en in het najaar met vier (vergelijkbare) groepen tegelijk;
• Verder zijn de beleidstukken bijgewerkt, de instructiedocumenten en instructiefilms geoptimaliseerd en is het gebruik van glijzeilen op de groepen gestimuleerd.

Herhaling voorlichting beeldschermwerk

De aandachtspunten die belangrijk zijn bij langdurig computerwerk zijn opnieuw onder de aandacht gebracht bij de mensen die hiermee te maken hebben. Over het algemeen wordt er (na de bijscholing in 2022) voldoende aandacht besteed aan de positionering van bureaustoel, bureautafel en toetsenbord/scherm. Toch blijft jaarlijkse aandacht hiervoor belangrijk om statische overbelasting te voorkomen.

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting kan leiden tot werkstress. Daarom zijn in 2023 de volgende acties ondernomen:
• Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie: de gedragscode van Omega is op deze punten verduidelijkt. Verder is binnen de organisatie meer bekendheid gegeven aan de (externe) vertrouwenspersoon.
• Werkdruk: naar aanleiding van bezorgdheid over de werkdruk bij persoonlijk begeleiders (PB’ers) zijn er een aantal overleggen geweest met de directeur-bestuurder, zorgmanager, preventiemedewerker en werkgroep PB-ers. Dit heeft geleid tot wederzijds begrip en gerichte acties van alle kanten om de werkdruk te verminderen.

Overige knelpunten

Er zijn diverse knelpunten gemeld door individuele werknemers of door een groep. Deze knelpunten gingen over fysieke klachten, stress/onvoldoende balans en over geluidsoverlast. Door middel van gesprekken, meekijken en gerichte adviezen zijn de knelpunten aangepakt. Vaak is een follow-up nodig om de blijvende effecten te beoordelen.

 

 

Terug naar Vakbekwaam