2          Waarover gaan deze algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden staat wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. In de algemene voorwaarden worden alleen onderwerpen geregeld die wettelijk niet geregeld zijn. De algemene voorwaarden zijn dus een aanvulling op de wette­lijke regels die gelden voor de deelnemer, voor u, en voor ons. Enkele onderwerpen die wettelijk zijn geregeld en voor uw rechtspositie van belang zijn, staan in bijlage 1.